Vi stöttar Pendo Amanis viktiga arbete!
Kenyaföreningens huvudsakliga mål är att stötta vår partner Pendo Amani Youth Organization och deras olika program: musik, dans, fotboll, ledarskapsutbildningar, ett lärcenter och bibliotek, samt deras grupp för unga tjejer, som du kan läsa om nedan.
 

”Dafina” Musikprogram
Musikprogrammet "Dafina"använder El Sistema som modell för musikundervisning. El Sistema är en socialt inkluderande pedagogisk modell med rötter i Venezuela. “It’s not just about music, but rather to grow as a human being and become a more sensible citizen – about building democracy!” sa Gustavo Dudamel, en av världens främsta dirigenter som arbetat med El Sistema i Venezuela.
Genom musiken inspireras barn till lärande, samarbete och kreativitet. Barnen erbjuds kostnadsfri instrumentundervisning och möjlighet att delta i såväl orkesterspel som körträningar och några gånger per år får barnen också chans att uppträda. Verksamheten främjar samarbete, skapar motivation och möjlighet till personlig utveckling.
Programmet är ett samarbete som stöttas av Åtvidabergs Kenyaförening, Martin Fröst Foundation, Dream Orchestra och kulturskolan i Motala. 

Fotboll
Hundratals ungdomar i Juja deltar i Pendo Amanis fotbollsprogram, både som spelare och ledare. Genom idrotten undervisas barnen i samarbetsförmåga, konflikthantering, goda värderingar. Fotbollslagen är viktiga miljöer för många utsatta barn som behöver positiv vuxenkontakt och trygga miljöer för att kunna utvecklas. 

Ledarskapsprogram
Ledarskapsträningarna (The Leadership Development Program – LEAD) syftar till att träna ungdomar i allt från livskunskap och ledarskap till datorundervisning, arbetsrätt, småföretagande och entreprenörskap. De erbjuds också personligt mentorskap. 

Bibliotek och lärcenter
Det huvudsakliga syftet med lärcentret och biblioteket är att erbjuda en trygg plats och undervisningsmaterial för barn och ungdomar i Juja att lyckas med sina studier. Biblioteket är öppet från 9.30-18.00 varje dag och har såväl läromedel som skönlitteratur, spel och annat pedagogiskt material som kan inspirera till lärande och kreativitet. De barn som bor i Juja har ofta varken elektricitet eller lugn och ro hemma och kan därför inte göra sina läxor där. Cirka 100 barn kommer till lärcentret och biblioteket varje dag. 

”Zinduka” Flickgrupp
Zinduka betyder ”vakna” och är ett program som startat för att stärka och öka medvetenheten hos unga tjejer i Juja om deras specifika utmaningar, exempelvis diskriminering, övergrepp och tidiga graviditeter. Fokus läggs vid ledarskapsträning, livskunskap, hälsa, ökat självförtroende och självbestämmande för att skapa ett mer jämlikt samhälle. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling och arbetet med Zinduka är ett led i arbetet att nå de globala jämställdhetsmålen. Genom att erbjuda trygga forum för utsatta tjejer att mötas och stärka varandra kan negativa mönster brytas och tjejerna kan skapa en bättre framtid för sig själva och varandra.

Dans
Genom Pendo Amanis dansprogram får barn och ungdomar i Juja undervisning i allt från modern dans, street och hiphop till traditionell afrikansk dans. Dansundervisningen uppmuntrar till samarbete och kreativitet och används också för att kommunicera och skapa medvetenhet kring frågor som  mänskliga rättigheter, könsbaserat våld, hållbar utveckling och konflikthantering.