Juja

loading...

Den del av föreningens verksamhet som syftar till att stödja barn och ungdomars personliga utveckling och skolgång genom bland annat fritidsaktiviteter, läxhjälp och föreläsningar är beläget i slumområdet Juja, drygt tre mil nordöst från centrala Nairobi. Verksamheten ämnar fånga upp barn och ungdomar och ge dem stöd och möjlighet att delta i olika aktiviteter, vilket minskar risken för att de hamnar i kriminella och destruktiva kretsar.

För närvarande finns det inte några andra stödjande organisationer i Juja, trots att hjälpbehovet är stort. Därför ser vi att vår verksamhet är av stor betydelse. Genom föreningens täta samarbete med en av de lokala skolorna, Gachororo Primary School, kan vi bättre nå ut till alla barn och ungdomar. Genom att involvera skolan kan vi åstadkomma utveckling och positiva förändringar tillsammans, därigenom blir arbetet i området viktigt för var och en.

I närheten av skolan har vi en lokal för föreningens verksamhet som kallas Ingemar Ericssons Center. Där finns ett bibliotek som används som stöd vid läxläsning, samt sex datorer som möjliggör att barn och ungdomar får ta del av datorkunskap, en viktig kunskap i dagens samhälle. Dessa sex datorer har vi kunnat köpa in tack vara skänkta medel från Johan Adelswärd och Catarina Amneus. Till Ingemar Ericssons Center har vi också fått skänkt ett antal instrument som blivit starten för en El Sistema skola.

Genom insamlade medel har föreningen även kunnat hjälpa Gachororo Primary School med renovering av två klassrum samt ett golv. Dessa klassrum kan efter skoltid användas för vår verksamhet, exempelvis olika fritidsaktiviteter. Föreningen får även lov att nyttja skolgården för olika sportaktiviteter, främst fotboll.

Tack vare den verksamhet som föreningen bedriver i Juja slipper många barn och ungdomar vara ute på gatan oskyddade i slummen under eftermiddagar, lov och helger. Genom sport, dans, musik och teater få utlopp för sin kreativitet, stärka sin självkänsla och vara en del av en gemenskap. Läxläsning samt olika temaföreläsningar där gästföreläsare bjuds in, hjälper dem såväl i deras skolgång som i deras personliga utveckling. Närvarande finns även ledare och positiva förebilder som kan fungera som stöd i utvecklingen. Vidare drivs diskussionsgrupper om exempelvis samhällsförändring, positivt ledarskap samt hur man kan förändra och påverka sitt eget liv till det bättre. Vi vill ge barnen och ungdomarna verktyg att hitta vägar till att förändra det samhälle de lever i.

Just nu når vår verksamhet i Juja över 900 barn!

Tillbaka