Volontärarbete

I anslutning till vår verksamhet i Juja finns det möjlighet att arbeta som volontär. Som volontär får du chansen att göra skillnad genom att hjälpa barn och ungdomar från svåra levnadsförhållanden, samtidigt som du får en upplevelse och erfarenhet för livet!    
 
Vi har fyra projekt inom vilka volontärer kan arbeta med unga människor i Juja.    

1. Musik, dans och teater
Under 2015 har Pendo Amani initierat musikundervisning genom konceptet El Sistema. Här får ungdomarna lära sig spela klassisk musik i grupp på orkesterinstrument. Just nu innefattar programmet ungdomar som spelar fiol, klarinett, flöjt, piano och trumpet.
Idag har vi framförallt traditionell kenyansk dans men har även haft klasser i modern dans som varit mycket populära. Vi bedriver ännu ingen teaterundervisning men vår förhoppning är att den ska komma till stånd och vi välkomnar volontärer som vill arbeta med teater!
      
2. Datorkunskap och media  
Pendo Amani erbjuder lektioner i grundläggande datorkunskap och även en fortsättningskurs inom media med fokus framför allt på fotografi och film.
      
3. Sport & livskunskap 
Här kan man arbeta volontärt som coach, organisera sportevenemang så som fotbollsligor och kamratskapsutbildningar till exempel.
      
4. Ingemar Ericsson Learning Centre  
Hit kommer unga människor för att studera. Centret etablerades 2016 som ett sätt att introducera ungdomar till läskultur och att förespråka lärande. Här kan man låna studielitteratur för att kunna göra sina läxor och skoluppgifter och sedan lämna tillbaka dem så någon annan kan använda dem. I rollen som volontär skulle man bland annat kunna hjälpa till med läxläsning, bokcirklar och sagostunder för mindre barn.
      
Kenyaföreningen tillsammans med PendoAmani i Kenya ger dig råd angående boende, resor samt hjälper till med planering. Kostnaderna, försäkringar, vaccination och liknande är något som du själv måste ordna med, men självklart kan du fråga oss om tips och råd. Som volontär vill vi att du är (eller blir) medlem i Kenyaföreningen.
      
För mer information, kontakta oss.