El Sistema


Vad är El Sistema?

Arbetet med El Sistema syftar till att:

  • Använda musiken som verktyg för social och mänsklig utveckling samt bekämpa
    fattigdom och inspirera till ett nytt sätt att tänka kring sin livssituation.
  • Erbjuda ett alternativ till droger och kriminalitet, gatans liv - barnarbete.
  •  ”Det handlar inte bara om musik utan om att växa som människa och bli en klokare medborgare – ett demokratibygge”. Gustavo Dudamel, en av världens ledande dirigenter som fostrats i Venezuelas El Sistema,
  • Jag ville hitta verktyg för att lära människor att samarbeta” José Antonio Abreu.

  
El Sistema grundades i Venezuela, 1975, av ekonomen och musikern José Antonio Abreu. Hans idéer används idag över hela världen

Målet är att förbättra framtidsutsikterna för unga människor som lever i fattigdom eller har andra svårigheter. Vi driver musikundervisningen i samarbete med El Sistema Sverige och PendoAmani Youth Organization som använder El Sistema för att engagera och undervisa barn och ungdomar. Undervisningen sker huvudsakligen på helgerna och ger deltagarna möjlighet att utveckla kvalitéer som självdisciplin, hur man lär sig av varandra och hur man bygger ett gemensamt engagemang. Just nu pågår även ett utbyte med El Sistema Sverige som finansieras av svenska institutet, där svenska och kenyanska musiker fått besöka varandra och delta i orkesterundervisning och fortbildning.